Om NGF

Grunntanken om en forening som skulle være til støtte til Nordnæs Bataillon ble første gang sådd av Einar Berg allerede i 1937. Det viste seg at denne ideen måtte modnes i nesten 3 år og med helt sikkert heftige diskusjoner i god Nordnæs ånd før det ble en realitet.

NGF styret 2015 Bak fra venstre: Einar Samset, Jan Egil Knutsvik, Bengt Olav Helgesen og Einar Aakre. Foran fra venstre: Remi Pahr, Mats Brandt og Peter N. Keilen Foto: Løtvedt

Det var under årsmøte i Vagten 28 februar 1940 at forslaget om å stifte en forening atter en gang ble tatt opp og stemt over. Utfallet av denne avstemmingen ser vi fortsatt lever i beste velgående. Hele historien om foreningens fødsel og helt frem til 2015 kan leses i foreningens historie hefte som sist ble oppdatert ved 75-års jubileet. Alle medlemmer skal ha fått tilsendt dette heftet, men vi har fortsatt flere eksemplarer tilgjengelig.

Nordnæsguttenes Forening ledes av et styre som blir valgt av Generalforsamling hvert år. Styre t består av formann og 4 styremedlemmer samt 2 varamedlemmer.

Gjennom året er det mange henvendelser og saker som må behandles og ikke minst når guttene i Nordnæs Bataillon kommer til oss med saker som må løses.

Guttesuvereniteten har alltid vært viktig for Nordnæsguttene. Helt siden korpsets eldste tider har guttene holdt fast ved dette prinsipp: Ingen andre enn de som er med skal få bestemme over korpset. Kanskje har også Nordnæs vært mer nøye med dette enn mange andre korps.

Formålsparagrafen til NgF er også derfor som følger:
“Foreningens formål er å knytte eldre Nordnæsgutter sammen i felles interesse for Nordnæs Bataillon, dog uten å gripe inn i dens virke”.

Gjennom medlemskap i Nordnæsguttenes Forening støtter man driften av Nordnæs Bataillon, får bladet Nordnæsgutten tilsendt i posten samt at man får førstehåndkjennskap til arrangementer gjennom året. Uavhengig av medlemskap er alle tidligere Nordnæsgutter hjertelig velkommen til alle arrangementer gjennom sesongene.

Et fenomen som man ikke kan sette til siden og som har vært viktig for Nordnæs er dette med korpsånden. Har du først fått den i blodet blir du aldri kvitt den, om du så drar til andre enden av kloden og blir der i en mannsalder. Vi oppfordrer derfor alle som har dette i blodet om å ta kontakt med oss gjennom vår registrerings portal. Vi vil åpne opp for flere typer medlemskap i foreningen utover det å være fullt betalende medlem. Det er derfor viktig at alle registrerer seg slik at vi lettere kan ta kontakt eksempelvis når vi skal mobilisere til store jubileer.

Følgende er representert i styret 2022:

Formann Thomas Laurentius Eide

Viseformann Mats Brandt

Styremedlem Einar Samset

Styremedlem Morten Dahl Sebjørnsen

Styremedlem Terje Oppedal

Varamedlem Tom Andre Sætre

Varamedlem Anders Dahl

Revisor Arild Iversen, Remi Pahr