OFFISERSLISTE 1983 – 2018

Denne offiserslisten skal trykkes bakerst i den nye Nordnæsboken som kommer ut til 3. mai i år. Den eksisterende listen for årene før 1983 blir selvsagt også trykket opp igjen. For at korrekturlesningen skal bli best mulig, oppfordres alle til å se over listene. Feil og mangler meldes direkte til mons@ballast.no (tlf. 92032447).

Feil i 1983-utgaven kan også meldes nå.

Offordenslister 1983-2018

TIDSFRIST: 15. FEBRUAR.

Mons Kvamme