Vagten

Vagten

Vagten er gamlekarene sin hytte i Nordnæsdalen. Første delen ble bygget i 1919 som kombinert arbeidsbrakke og redskapsskur for de aktive. Den ble overtatt av gamlekarene i 1937 og hadde den gang navnet “Gamlehytten”. Hytten ble da pusset opp samt bygget på til ca tre ganger størrelsen og sto ferdig i 1938 og ble omdøpt til Vagten.

Navnet Vagten beror på en misforståelse. Da hytten skulle få nytt navn var det meningen å kalle opp hytten opp etter “Katten” på Nordnes som er en del av det gamle festningsverket. Vagten skulle være det opprinnelige  navnet på denne forsvarsskansen, men det viste seg i ettertid at navnet Katten har vært uforandret siden den sto ferdig i 1666.

Selv om navnet “Vagten” altså var en ren misforståelse, så har det nå fått snart 70 års hevd, og er uløselig knyttet til hytten. Denne har hele tiden vært et kjært tilholdsted for mange eldre nordnæsgutter. I perioder har den for enkelte vært et fast møtested hver søndag året igjennom.

En av foreningens oppgaver er å føre tilsyn med “Vagten”. Styret i foreningen utnevner en tilsynskomite som tar seg av drift og vedlikehold av hytten.

Formann i tilsynskomiteen er for tiden: Richard Knutsvik, mobil 930 61 064

Kontakt Hyttestyret og Vagten på vagten@3djemai.no.