NBV

Stiftelsen Nordnæs Bataillons Venner ivaretar det langsiktige eierskapet av eiendommen Nordnæsdalen på vegne av de aktive guttene i Nordnæs Bataillon. Stiftelsen består av en Raadsforsamling med 11 medlemmer som alle må være tidligere medlemmer av Nordnæs Bataillon. Stiftelsen er en direkte videreføring av aksjeselskapet A/S Nordnæs Bataljons Venner som ble opprettet i forbindelse med anskaffelsen av eiendommen.

Stiftelsens formålsparagraf lyder:
«Nordnæs Bataillons Venner er en Stiftelse som har til formaal at forvalte eiendommen Nordnæsdalen og gjøre denne frugtbringende til fordel for guttekorpset Nordnæs Bataillon i særdeleshet og som friomraade for Bergens befolkning i almindelighet. Stiftelsen har sitt forretningskontor i Bergen.»

Kontaktperson :
Styreformann Harald Sander
Mobil: 922 80 062
Epost: harald.sander@sander.no / nbv@3djemai.no