For medlemmer

“Ingen spør hva du var, du idealet bar, gjemt i ditt hjerte- og frem på din ferd, så det fikk livets verd.”

Slik lyder teksten til Oluf Kavlie-Jørgensen sin sang “Oppsang”.

Slik er også leveregelen for NgF sine medlemmer. Ingen spør hva du var, en gang Nordnæsgutt alltid Nordnæsgutt. Her skiller vi ikke mellom tidligere rang og utmerkelser. I tillegg til å være en støttespiller for Nordnæs Bataillon, så skaper vi også et godt sosialt miljø for eldre Nordnæsgutter.

Som medlem i Nordnæsguttenes Forening bidrar du til å opprettholde det unike miljøet og den store entusiasmen rundt Nordnæs Bataillon. Alle medlemmene i foreningen får tilsendt bladet ”Nordnæsgutten”, slik at det er enkelt å følge med på hva korpset foretar seg. I tillegg avholder Nordnæsguttenes forening en rekke arrangement for foreningens medlemmer gjennom året.

Nordnæsguttenes Forening sørger for driften av hytten “Vagten” i Nordnæsdalen.

Foreningen er et viktig redskap for å ivareta historie og ivaretar et rikholdig arkiv som sikrer at buekorpsets historie ikke går tapt. Foreningen bidrar direkte til Nordnæs Bataillons drift med en årlig gave på stiftelsesdagen 3. mai.

Som medlem av NgF kan du være med å støtte alle disse aktivitetene. I tillegg får du innflytelse på hvordan foreningen drives, og du kan selv delta aktivt i foreningens drift om du har lyst.

Det er selvsagt helt frivillig å tegne medlemskap i Nordnæsguttenes Forening men vi ønsker selvfølgelig at alle tidligere Nordnæsgutter vil støtte opp om Bataillonen vår.