Kunngjøring fra Stiftelsen Nordnæs Bataillons Venner

KUNNGJØRING

Stiftelsen Nordnæs Bataillons Venner meddeler herved om at det er et ledig medlemskap. Til medlem kan bare velges en person som har vært medlem av Nordnæs Bataillon og som er i en alder mellom 25-50 år. Kun nåværende og tidligere medlemmer av Nordnæs Bataillon har forslagsrett.

Forslag til kandidater kan sendes innen 31. mai til

Formann i Stiftelsen NBV

Harald B. Sander

Eikeviken 33

5043 Bergen

Epost: harald@sander.no