Generalforsamling NgF: Oppdatert INFO 10.mars

Kjære Gamlekarer.

Som tidligere informert, og som en konsekvens av den vedvarende covid-19 situasjonen, vil årets Generalforsamling gjennomføres digitalt.

Selve Generalforsamlingen vil gjennomføres ved hjelp av https://www.digitalearsmoter.no. Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2020 vil innen lørdag 13. mars kunne logge seg inn med sitt telefonnr på denne siden for å få tilgang til NgFs generalforsamling. Her vil man kunne lese gjennom saksunderlag på hver sak, samt avgi sin stemme. Dette vil ligge åpent for betalende medlemmer i 8 dager. Det vil si at du har hele 8 dager på deg til å i ro og mak gå gjennom saksunderlaget og avgi din stemme. Her vil det også være mulighet for å stille spørsmål skriftlig, som vil besvares ila perioden.

Videre vil styret førstkommende fredag 12. mars gjennomføre et Teams informasjonsmøte kl 18.00 hvor styret vil gå igjennom hovedpunkter, samt være tilgjengelig for eventuelle spørsmål og tilbakemeldinger i plenum til de respektive sakene. Sjefen vil også delta for å redegjøre for deres søknad til Støttefondet. Dersom du ønsker å være med på dette møtet, ber vi deg om å sende en mail eller sms til Mats Brandt (matsbrand@gmail.com // 977 48 146) og oppgi din mailadresse. Denne vil bli benyttet som invitasjon til Teams møtet.

Årsberetningen for 2020 vil også gjøres tilgjengelig for medlemmer her fra fredag: https://www.3djemai.no/diverse-dokumenter/

Vi er klar over at dette blir ganske så forskjellig fra hvordan vi vanligvis gjennomfører Generalforsamlingen. Vi håper likevel på forståelse for at Generalforsamlingen gjennomføres på denne måten i år, og så regner vi alle med at vi er tilbake til normal gjennomføring i 2022. Og før den tid at det vil by seg flere buekorpsanledninger til å samles, forhåpentligvis allerede 3dje mai!

Ta gjerne kontakt med Mats Brandt (977 48 146) eller Thomas L. H. Eide (920 96 750) ved spørsmål.

Mvh Styret i NgF