Generalforsamling NgF med påfølgende 80års jubileumsmiddag

Nordnæsguttenes Forening har den glede å inviterer NgFs medlemmer til generalforsamling  i Nordnes Bydelshus fredag 6. mars, med påfølgende jubileumsmiddag på Klosteret Mat og Vin.

Generalforsamling starter kl . 18:00

På dagsorden står følgende:

Årsberetning, Regnskap, Innkomne forslag og Valg

Det er kun medlemmer som har betalt kontingent for 2019 som har stemmerett.

Påfølgende Jubileumsmiddag starter kl . 20:00, dørene åpner ca 19:30.

Påmelding til jubileumsmiddag gjøres ved å betale via Vipps innen mandag 2. mars:

Åpne Vipps og velg «Kjøp og betal»

Søk opp NgF

Gå inn på «Utforsk butikken»

Velg arrangement «Jubileumsmiddag 2020»

Gjennomfør betaling – du er påmeldt!

Kuvert pris kr. 300,-

Antrekk: Mørk dress/pent med hederstegn

Dersom du ikke har Vipps, kan påmelding alternativt gjøres ved henvendelse til Mats Brandt: Mobil: 97748176 / e-post:matsbrand@gmail.com

NB, begrensede plasser på Jubileumsmiddag.

Vel møtt!