Buekorpsmuseet

Program vår 2018 

Foredrag Nordnæsdalen gjennom 100 år
ONSDAG 25. APRIL KL 19.00
Kåseri ved Mons Kvamme. Nordnæsguttene hadde i korpsets første
år et eldorado av en tumleplass
ute på Nordnespynten, med uendelige
muligheter for fri lek, eksersis, bataljer og ridderspill. Kristian
Bing og flere med ham, så med bekymring på hvordan tumleplassen
til deres gamle korps ble stadig mer innskrenket. For å sikre guttene
utfoldelsesmuligheter
i fremtiden, fikk de til 60-års jubileet i 1918 for
Nordnæs Bataillon i stand en kronerulling til innkjøp av et område i
Øvre Fyllingen. Foredraget vil belyse denne historien og den eventyrlige
utviklingen i Dalen, fra sumpmark til idrettsanlegg, fra grønnsakshage
til hogstfelt,
fra bortgjemt forbudsbataljon under krigen til
populært turområde
i dag. Selv om Dalen kanskje ikke lenger er like
eksotisk for dagens unge som for 50 år siden, så er mulighetene der
– og det er opp til nye generasjoner å ta dem i bruk på sin måte.

Utstillingsåpning Idretten og Buekorpsene
LØRDAG 14. APRIL KL 13.00
Blant buekorpsgutter har mange hevdet seg som aktive i forskjellige
idrettsgrener, og som trenere eller dommere. I tillegg til presentasjon
av idrettslagene, vil vi presentere noen av profilene nasjonalt og internasjonalt.
Johan Blytt var pådriver til at fotballen fikk plass i Norge.
Trygve Gran spilte i den første arrangerte fotballandskamp mellom
Norge og Sverige i 1908. Nordnæsgutten Roald Jensen var en av de
først utenlandsproffene. Markegutten Sigvard Sivertsen fikk olympisk
gull i turn for lag 1912. Vervegutten Stein Johnsen profilert trener
for skøytelandslaget og kajakk-landslaget.

Boklansering
APRIL/MAI Lansering av Faneboken
Dette er boken om de bergenske buekorpsfaner. Initiativtaker
og forfatter er Einar Langlo, som i en årrekke har samlet materiale
om våre faner, og ikke minst i Buekorpsmuseets regi fotografert
alle tilgjengelige buekorpsfaner. Boken innleder med fanetradisjoner
i Norge, og er innom borgervæbningsfaner før buekorpsfanene blir
omtalt. Invitasjon kommer.

Foredrag Leve Tradisjonen
TIRSDAG 15. MAI KL 19.00
I år blir Buekorpsenes Dag arrangert lørdag 26. mai. Men hvor mange
kjenner historien? Bergen feiret 900-årsjubileum i 1970, og det førte
til at vi fikk tradisjonen vi kjenner i dag, men det første initiativet
kom allerede i 1946. Kom og hør Frode Mæhlum som denne kvelden
vil ta oss med tilbake i historien.

Boklansering
FREDAG 25. MAI KL 18.00
Slipper Buekorpsenes Dag boken FANEBÆREREN
Verdens første spenningsroman fra buekorpsbevegelsen blir presentert
i Buekorpsmuseet denne kvelden. Forfatteren, Finn Bjørn
Tønder, leser fra «Fanebæreren». Boken er skrevet på bestilling fra
Buekorpsenes Dag 2018 og blir gave til alle aktive i byens buekorps.
Det er med andre ord en roman for barn og unge. «Fanebæreren»
foregår over flere tidsplan og tar leserne med til store begivenheter
i Bergens og buekorpsenes historie. Samtlige buekorps i Bergen er
på en eller annen måte med i boken. Tønder er selv gammel buekorpssjef
og hadde stor suksess med voksenromanen «Sistesoldater»
i 2016.

Buekorpsmuseet i Bergen
Muren, Østre Muralmenning 23,
5012 Bergen

Åpningstider:
Hver lørdag og søndag kl. 12–15
fra og med 14. April

www.buekorps.museum.no