Buekorpsenes dag 28. mai

Så er buekorpsenes dag rett rundt hjørnet.  Lørdag den 28. mai stiller vi gamlekarer på linje kl. 14.00 på Klosteret. Slagere og fanebærere møter på Fredriksberg kl. 13.30

For de som har…husk flosshatt!  Vi vil at alle som har gått i korpset kommer, og treffer gamle kamerater. Dette blir en flott dag, og vi vil vise byen hvem som kan stille flest gamlekarer.

Vi oppfordrer deg!    Ringe andre du gikk i korpset med!    Få dem med!    Alle på banen!!!

Buekorpsenes dag er bare hvert 4 år.

Buekorpsenes dag 2014

Vil du først se Nordnæs Bataillon, så stiller de på linje ved depotbarakkene ca. kl. 13:00- 13.30. (tid ikke klar enda). Nordnæs er flest og best i år også.

Vi håper gamlekarene igjen kan gjøre guttene i korpset stolte, med å vise byen hvem som har den absolutte største og stiligste gamlekarskare!

Fullt program for dagen:

Innledende runder på Festplassen

10:20 Slagerkonkurransen
11:20 Fanebærerkonkurransen

13:30 Slagere og fanebærere møter på Fredriksberg fort

14:00 Oppstilling på Klosteret for Gamlekarene

Buekorpsenes dag 2014

14:30 Innmarsj og oppstilling Koengen/Bergenhus. Bespisning de aktive
15:00  Avmarsj Koengen/Bergenhus mot Festplassen
15:50 Innmarsj Festplassen etter marsjrekkefølge. Trio av korpsenes egen marsj v/ Gamlekarmusikken
16:35 Finalistene i konkurransene presenteres
16:40 Gjennomføring av finaler
17:00 Tale for dagen v/ Bergen kommunes varaordfører Linn Kristin Engø
17:10 Underholdning. Dommersekretariatet samles
17:40 Kåring av vinnere i slager- og fanebærerkonkurransene
17:50 Felles trommemarsj ALLE slagerne og Gamlekarmusikken
17:55 Parade for fanene
18:05 Avspilling av Nystemten
18:15 Utmarsj