INFO: Generalforsamling NgF

INFO: Generalformsaling for NgF vil, i henhold til vedtekene, bli avholdt fredag før første marsjdag. I år faller det på fredag 12. mars. Styret vurderer fortløpende om det vil være mulig å gjennomføre denne fysisk, eller om vi er nødt til å arrangere denne digitalt i år.

Offisiell innkalling med saksliste vil sendes ut ila februar.

Følg med på siden hjemmeisden eller på NgFs facebookgruppe for oppdateringer. Det vil også sendes ut mail.