• Velkommen til Nordnæsguttenes Forening

Siste nytt

Kunngjøring fra Stiftelsen Nordnæs Bataillons Venner

Stiftelsen Nordnæs Bataillons Venner meddeler herved om at det er et ledig medlemsskap. Til medlem ...

Les mer

Program 3dje mai 2020

Program for 3dje mai, Nordnæs Bataillon sin stiftelsesdag! 06:15 – Syvmannsråd settes i Stifterh ...

Les mer

Generalforsamling NgF med påfølgende 80års jubileumsmiddag

Nordnæsguttenes Forening har den glede å inviterer NgFs medlemmer til generalforsamling  i Nordne ...

Les mer

Kommende arrangementer

Det finnes ingen kommende arrangementer...